Klíčový rok [Vzdělávací projekt]

Klíčový rok je určen všem českým základním školám. Jeho jednotlivé výukové programy podporují jak pedagogy, tak žáky. Celkem bylo do projektu zapojeno více než 1 600 žáků a 400 pedagogů.

Co jsme v projektu realizovali?

  • zážitkové kurzy pro žáky
  • interaktivní portál se žákovskými týmovými projekty
  • výukový program Projektové vyučování na školách
  • vzdělávací kurzy pro pedagogy
  • metodické materiály pro pedagogy

Klíčení [zážitkové kurzy pro žáky]

Prázdninová škola Lipnice, metodické centrum zážitkové pedagogiky, přichází s inovací v oblasti zážitkových kurzů pro žáky - stejně jako u adaptačních kurzů v minulosti jsou nyní široce využívané školami v celé republice. V nové sérii kurzů Klíčení rozvíjíme jak klíčové kompetence mladých lidí, tak i jejich aktivní občanství.

Kurzy jsou určeny 7. - 9. třídám ZŠ a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií.

Kurzy pro pedagogy

Nabízíme metodické kurzy určené pedagogům základních škol. Tyto kurzy přinášejí do škol inovativní výukové postupy, přičemž důraz je kladen na to, aby u každé výukové metody byly definovány i vhodné pedagogické cíle. Klademe důraz na práci s osobností pedagoga.

Metodické materiály

Metodické materiály pro účastníky kurzů i odbornou veřejnost připravujeme na základě osvědčených postupů, zkušeností se zážitkovou pedagogikou. Jsou jednotlivě ukotveny v metodických příručkách, sbornících, pracovních listech a metodických filmech. Všechny hotové podklady a publikace je možné bezplatně stáhnout na starých stránkách .