Centrum zážitkové pedagogiky

Prázdninová škola Lipnice (PŠL) je nezisková nevládní organizace, v níž celoročně pracuje přes 100 lidí z celé republiky, ale i Slovenska a jiných zemí. Okruh členů a příznivců je však mnohem početnější.

Jsme moderním spolkem usilujícím o všestranný rozvoj osobnosti člověka především pomocí principů zážitkové pedagogiky.

Tohoto cíle se snažíme dosáhnout prostřednictvím vícedenních kurzů, jejichž čas je naplněn HROU, pohybem, tvořivými dílnami, happeningy, diskusemi i rozjímáním.

Instruktory a členy PŠL jsou lidé s nejrůznější profesní i lidskou zkušeností: pedagogové, psychologové, ekonomové, právníci, publicisté, výtvarníci, architekti, podnikatelé, vysokoškolští asistenti, řada vysokoškolských studentů, atd.

Poslání Prázdninové školy Lipnice

Posláním Prázdninové školy Lipnice je náročnými výzvami motivovat a mobilizovat v člověku odvahu a tvořivost, které jsou nezbytné pro aktivní nabývání zkušeností. Podporujeme takovou zkušenost, která vede k pozitivní změně, nárůstu sebevědomí a odpovědnému přístupu k vlastnímu životu, druhým lidem a světu.

Výroční zprávy Prázdninové školy Lipnice najdete zde.  

Outward Bound a Kurt Hahn

Prázdninová škola Lipnice je od roku 1992 člen mezinárodní organizace Outward Bound International. Jejím spoluzakladatelem je Kurt Hahn, původně německý pedagog, který se svou originální pedagogikou zážitku patří k zajímavým a inspirativním reformátorům v oblasti výchovy. Založil světoznámé soukromé střední školy: školu Salem (1920), školu v Gordonstounu ve Skotsku (1934), hnutí Outward Bound (1941), Mezinárodní školy Atlantic College ve Walesu (1962), v Britské Kolumbii, Triestu a Singapuru. Spolu s princem Philipem, vévodou z Edinburghu a Lordem Johnem Hunterem pro britskou mládež navrhl a zkoušel uplatnit odznak „Duke of Edinburgh Award” (1956).


Organizaci Outward Bound Kurt Hahn založil společně s britským rejdařem Laurencem Holtem (1941) ve waleském přímořském městečku Aberdovey původně jako výcvikové středisko „přežití” pro námořníky. Tomu odpovídá i název Outward Bound, což je námořní výraz popisující loď opouštějící bezpečí přístavu a vyrážející na otevřené moře.


Pedagogická filozofie Outward Bound se opírá o dva základní principy:

  • Člověk je schopen dokázat mnohem více, než se domnívá.
  • Jen málokdo si uvědomuje, čeho je možné dosáhnout prostřednictvím vzájemné pomoci a týmové spolupráce.

Filosofie i provedení v podobě výcvikových kurzů v přírodě zaměřené na týmovou spolupráce a praktickou zkušenost se ukázaly nosné a program rychle nabýval věhlasu i rozšíření. Značka se stala vysoce respektovanou zejména v anglofonním světě. Postupně rozšiřovala používanou metodologii i zaměření na různé cílové skupiny. V současné době, po 75 letech je po celém světě rozeseto přes 30 „škol“ Outward Bound.


Outward Bound je registrovaná značka, ochraně podléhá její název i logo. Prázdninová škola Lipnice je výhradním poskytovatelem programů Outward Bound v ČR a uživatelem názvu i loga.


Odkaz na Outward Bound International – www.outwardbound.net


Odkaz na školy zapojené do sítě OBI - www.outwardbound.net/schools/