FAQ (Frequently Asked Questions)
ČKD (Často kladené dotazy)

Nejčastěji kladené dotazy a odpovědi
týkající se kursů

 

"Z anotací jednotlivých kursů není patrný žádný konkrétní rozdíl. Jak se tedy od sebe kursy liší?"

Všechny kursy PŠL mají společný základ, kterým je prázdninovková metoda, metodika zážitkové pedagogiky a některé základní aktivity. Jednotlivé kursy se pak liší "nadstavbou", aktivitami - jejich výběrem, propojování a řazením, které se odvíjí dílem od filosofie a cílů kursu, dílem od preferencí instruktorského týmu a dílem od reakcí účastníků. Všechny akce se samozřejmě liší svou atmosférou, která je daná především osobnostmi všech zúčastněných (tedy účastníků i instruktorského týmu).

 

"S jakými aktivitami se můžu na kursu PŠL setkat?"

Škála aktivit zařazovaných do prázdninovkových kursů je velmi široká a různorodá. Můžete se zde na jedné "straně" setkat (například) se strategickou simulační hrou, na druhé se seriózní tvořivou dílnou, na třetí se zničujícím štafetovým závodem, na čtvrté s diskusním večerem, na páté s pohybovou meditací, na šesté s recesně pojatou módní show, na sedmé s miniškolou skalního lezení, na osmé se zajímavým hostem kursu, na deváté s diashow a na desáté... a pak samozřejmě s řadou aktivit, které se nacházejí mezi zmíněnými "póly". U všech programů však platí, že jsou zařazovány s jasnými cíly a s vědomím, že účastník má vždy svobodnou volbu (ne)účasti.

 

"Mohu se předem dozvědět program akce?"

Program kursů nesdělujeme. Hlavním důvodem je to, že moment překvapení je významným atmosférotvorným prvkem našich kursů. Scénáře kursů jsou navíc popisovány specifickými jmény programů, kterým nemusí nezasvěcení rozumět a nebo je naopak mohou chápat mylně. Dalším důvodem je také to, že program jednotlivých dní se může měnit "přímo za pochodu", neboť základní kvalitou našich kursů je schopnosti týmu reagovat na potřeby účastnické skupiny.

 

"Jsou na kursech PŠL nějaké časy osobního volna? Budu se moct podívat po okolí nebo udělat výlet do města?"

Volný čas (rozuměj - nejnutnější čas potřebný pro osobní záležitosti) na kursech samozřejmě bývá. Program je zde velmi intenzivní a volna tedy není tolik, aby si mohl účastník naplánovat výlety do okolí a podobně. Za tímto účelem by musel vynechat některý z programů a to by bylo opravdu marnotratné, neboť čas je na kursu velmi hodnotným statkem.

 

"Jaký je na kursech poměr mimostřechových a podstřechových aktivit?"

"Mimostřechové a podstřechové" aktivity se nesnadno poměřují, protože na prázdninovkových kursech je rozhodující spíše intenzita aktivity než její doba trvání. Poměr času stráveného uvnitř střediska a času stráveného venku se navíc na jednotlivých kursech nepatrně liší. (Záleží samozřejmě na počasí, průběhu kursu a na potřebách účastnické skupiny) Obecně však lze říci: více času stráví účastníci mimo objekt střediska. Nadále však platí, že významnou charakteristikou prázdninovkových kursů je snaha o maximální vyváženost programů různého charakteru a to platí i v případě "indoor" a "outdoor" aktivit. Takže řekněme: 65% na 35% ve prospěch modrého nebe ;-)

 

 "Jsou kursy PŠL hodně fyzicky náročné? Zvládnu to?"

Díky své intenzitě nejsou žádnou procházkou. Jejich fyzická náročnost se však řídí možnostmi účastníků. Průměrně zdatný jedinec kurs zvládne, protože míru nasazení si určuje každý účastník sám. Nutno také říct, že fyzicky náročných programů je jen část a ve scénářích kursů nechybí zklidnění a relaxace.

 

"Jsou v programu zohledňovány zdravotní problémy účastníků?"

Ano, jistě. Před kursem budete požádáni, abyste vyplnili tzv. zdravotní prohlášení, v němž jste dotazováni na svůj zdravotní stav a případné zdravotní problémy. Tyto informace pak slouží zdravotníkovi kursu a instruktorskému týmu k tomu, aby mohl předejít možným komplikacím a zajistil bezpečnost účastníků. Vážné zdravotní problémy nebo omezení je však třeba konzultovat s vedoucím instruktorem kursu předem!

 

"Jsou uvedené věkové hranice jednotlivých kursů striktní nebo se jedná pouze o doporučení?"

Uvedené věkové kategorie jsou vymezením účastnické skupiny, pro níž je projekt připravován a homogenita účastnické skupiny je důležitým předpokladem pro přípravu kursu. Přípravný tým kursu si tedy vymiňuje právo odmítnout mladšího či staršího účastníka. Toto právo však tým nemusí vždy uplatnit, a proto je možno přihlášku podat i v případě, kdy je zájemce o rok či dva mimo uváděné věkové rozmezí.

 

"Kdy se dozvím, co si s sebou mám vzít?"

Všechny potřebné informace, včetně seznamu potřebného vybavení, budou v jednom z dopisů, který účastníkům rozesílají přípravné týmy. V případě, že by takový dopis nějakým nedopatřením nedorazil (zpravidla 2 - 3 týdny před kursem), je třeba se přeptat v kanceláři PŠL, která chybějící dopis obratem doplní.

 

"Mohu přijet na kurs vlastním vozem?"

Cestu vlastním autem nedoporučujeme, protože kursy zpravidla začínají (a někdy i končí) mimo středisko a s vozem jsou pak problémy. Nemůžete-li použít jiný druh dopravy, konzultujte použití osobního vozu s vedoucím instruktorem. (Výjimkou mohou být specifické akce jako je kurs pro rodiče s dětmi.)

 

"Pamatuje jídelníček prázdninovkových akcí i na vegetariány?"

Snažíme se vyjít vstříc i lidem se zvláštními stravovacími nároky. (Ostatně: nejeden instruktor PŠL preferuje stravu bez masa.) Nelze však vyhovět všem najednou a zvláště o extrémních požadavcích je třeba se domlouvat předem.