Život je gotickej pes 2018

 

Kapacita kurzu byla naplněna !

                                   Příjem přihlášek byl z tohoto důvodu zastaven.

 

Motto: „Jistým bodem počínaje, není již návratu. Toho bodu je třeba dosáhnout.“                                                                                           

(Franz Kafka)

 

  • Zvládnete neopakovatelnou zimní pouť, při které sami na sebe nahlédnete jinýma očima.
  • Prožijete náročnou zkoušku sebeovládání a překonávání problémů i bolesti.
  • Přechodem hor na sněžnicích s tábořením získáte vlastní reálnou zkušenost z pobytu v zimní přírodě. Budete mít možnost uvědomit si, jak skvěle se tělo i mysl dokáží adaptovat na neobvyklé prostředí i chlad.
  • Získáte skvělou zpětnou vazbu na Vaši fyzickou zdatnost.
  • Uvidíte, jak málo je potřeba pro pobyt v zimní přírodě.
  • Vytvoříme společně fungující skupinu, která díky vzájemné spolupráci dokáže celou pouť zvládnout.

 

Jaká je to síla, která nás odvrací od pohodlí známého a nutí nás přijímat nové výzvy, i když víme, že všechna sláva tohoto světa je tak pomíjivá?

(Paolo Coelho)

Neopakovatelná zimní pouť, při které sami na sebe nahlédnete jinýma očima.

věk: 18+