Žákovský parlament

Kurz nemá termín k přihlášení

Prázdninová škola Lipnice, z. s. Vás srdečně zve na akreditovaný kurz Žákovský parlament.

Termín konání:   Leden - Prosinec 2018

Místo:  Česká Republika

Vzdělávací cíle:  

 

  • napomoci vytvoření pozitivního klimatu ve škole,
  • podpořit efektivnější komunikaci mezi učiteli i mezi žáky a učiteli,
  • naučit se lépe používat demokratické principy ve škole,
  • učitelé získají potřebné dovednosti k tomu, aby mohli efektivně podporovat
    žákovský parlament.

Kurz je zaměřen na získání kompetencí pro tvorbu prostředí pro vznik a existenci Žákovského
parlamentu. Účastníci si odvezou nástroje funkční a zdravé komunikace pro stimulování
demokratických principů ve škole. Je veden zážitkovou – sebezkušenostní formou zahrnující
modelové situace následované reflexí. V této pak jsou pozitivní momenty spolupráce posilovány a
je definována korektivní zkušenost možností zlepšení.
Nezbytnou součástí celého kurzu bude průběžné poskytování zpětné vazby účastníkům
prostřednictvím různých forem reflexe – především v oblasti schopnosti týmové práce a zdravé
komunikace.
Kurz je sestaven dle dramaturgických pravidel zážitkové pedagogiky. V rámci jednotlivých bloků
se budeme zabývat nejprve zabývat rolí Žákovského parlamentu na škole. Jeho pozicí a vztahem
k pedagogickému sboru. V dalším bloku přineseme poznatky a zkušenosti z žákovských parlamentů
jiných škol. Poté budeme facilitovat diskusi o nejfunkčnějším modelu pro vybranou školu. V závěru
semináře proběhne blok o motivaci žáků i učitelů – jak je synergicky propojit.
Po každém bloku je v harmonogramu kurzu vytvořen dostatečný prostor pro možnost sdílení
prožitků a vytvoření korektivní zkušenosti pro transfer do „běžného“ života.

Program bude přizpůsobován potřebám dané školy/ky nebo jednotlivým pedagogům.

Hodinová dotace: 10 vyučujících hodin 

Seminář je akreditovaný MŠMT a účastníci obdrží certifikát.

S sebou vhodné oblečení dovnitř i do terénu, pro část aktivit využijeme i venkovní prostory.

Kontakt: Zuzana Hrnčířová, tel. 724 486 501, kurzy@psl.cz

Kurz je zaměřen na získání kompetencí pro tvorbu prostředí pro vznik a existenci Žákovského parlamentu. Účastníci si odvezou nástroje funkční a zdravé komunikace pro stimulování demokratických principů ve škole. Je veden zážitkovou – sebezkušenostní formou zahrnující modelové situace následované reflexí. V této pak jsou pozitivní momenty spolupráce posilovány a je definována korektivní zkušenost možností zlepšení.