Spolupracující sborovna

Kurz nemá termín k přihlášení

Prázdninová škola Lipnice, z. s. Vás srdečně zve na akreditovaný kurz Spolupracující sborovna.

Termín konání:  Leden - Prosinec 2018

Místo:  Česká Republika

Vzdělávací cíle:  

Vzdělávací cíle uvádíme ve formě rozvojových cílů, jelikož se jedná především o zlepšení vztahů a získání kompetencí k fungování efektivní spolupráce.

Dílčí cíle:

  • Zmapování klimatu ve školní sborovně a poskytnutí námětů pro jeho zlepšení.
  • Účastníci si uvědomí, že tým je skupina vzájemně na sobě závislých lidí, kteří mají navzájem se doplňující schopnosti a jsou zavázání společným smysluplným záměrem a specifickými cíli.
  • Během semináře si vedení i pedagogové ujasní hlavní oblasti, ve kterých mohou spolupracovat.
  • Účastníci porozumí tomu, že členové týmu musí mít společný a spolupracující přístup k práci, jasné role odpovědnosti a jsou navzájem odpovědní za výkon celého týmu.

Kurz je zaměřen na získání kompetencí pro efektivní spolupráci mezi pedagogy. Je veden zážitkovou – sebezkušenostní formou zahrnující modelové situace následované reflexí. V této pak jsou pozitivní momenty spolupráce posilovány a je definována korektivní zkušenost možností zlepšení.

Nezbytnou součástí celého kurzu bude průběžné poskytování zpětné vazby účastníkům prostřednictvím různých forem reflexe – především v oblasti schopnosti týmové práce a zdravé komunikace.

Kurz je sestaven dle dramaturgických pravidel zážitkové pedagogiky. V rámci jednotlivých bloků se budeme zabývat nejprve možnostmi spolupráce a jejím dalším potenciálem. Projdeme tématem vzájemné důvěry, abychom mohli spolupráci zefektivnit. Dalším blokem pak bude Komunikace s přesahem do „školní praxe“.

Po každém bloku je v harmonogramu kurzu vytvořen dostatečný prostor pro možnost sdílení prožitků a vytvoření korektivní zkušenosti pro transfer do „běžného“ života.

Seminář je akreditovaný MŠMT a účastníci obdrží certifikát.

S sebou vhodné oblečení dovnitř i do terénu, pro část aktivit využijeme i venkovní prostory.

Kontakt: Zuzana Hrnčířová, tel. 724 486 501, kurzy@psl.cz

Kurz je zaměřen na získání kompetencí pro efektivní spolupráci mezi pedagogy. Je veden zážitkovou – sebezkušenostní formou zahrnující modelové situace následované reflexí. V této pak jsou pozitivní momenty spolupráce posilovány a je definována korektivní zkušenost možností zlepšení.