Klíč k rozvoji osobnosti pedagoga

Kurz nemá termín k přihlášení

Prázdninová škola Lipnice, z. s. Vás srdečně zve na akreditovaný kurz Klíč k rozvoji osobnosti pedagoga.

Termín konání:  leden - Prosinec 2018

Místo:  Česká Republika

Vzdělávací cíle:  

rozvinout a zvýšit kompetence pedagogů v předškolním a základním vzdělávání v oblasti klíčových kompetencí a to zejména v oblasti komunikace, kooperativních dovedností, kompetence pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj kompetence hodnocení a sebehodnocení.

Dílčí cíle:

  • předat a rozvinout kompetence pedagogů v oblasti kooperativních dovedností – schopnosti spolupracovat, podporovat se, předávat si zkušenosti
  • předat a rozvinout kompetence pedagogů v oblasti sebereflexe a reflexe jako nezbytného nástroje pro osobnostní rozvoj
  • podpořit otevřenou a konstruktivní komunikaci se zaměřením na schopnost naslouchat, pokládat otázky, konstruktivně komunikovat a pracovat se zpětnou vazbou
  • otevřít prostor pro sdílení zkušeností se vzděláváním bez předsudků

Obsah kurzů je zaměřen na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj profesionální sebereflexe.

Získané dovednosti jsou koncipovány tak, aby pomohly pedagogům při jejich každodenní práci, vzdělávání a výchově dětí. Důraz je kladen zejména na osobnostně sociální rozvoj pedagogů pracujících s dětmi do 10 let.

V průběhu kurzu účastníci projdou celou škálou programů a tréninkových aktivit zaměřených na: 

  • Klíčové kompetence v oblasti komunikace, kooperace
  • Hodnocení jak z hlediska sebereflexe, reflexe, tak poskytování a přijímání zpětné vazby
  • Prohloubení zkušeností se vzděláváním bez předsudků

Kurz bude pracovat s metodou zážitkové pedagogiky, která se nejvíce hodí na osobnostně sociální rozvoj každého jedince. Účastníci se tak seznámí s touto metodou a poznají další nástroj, který pak mohou použít ve své každodenní praxi pro osobnostně sociální rozvoj svých dětí.

Program bude přizpůsobován potřebám dané školy/ky nebo jednotlivým pedagogům.

Hodinová dotace: 16 vyučujících hodin 

Seminář je akreditovaný MŠMT a účastníci obdrží certifikát.

S sebou vhodné oblečení dovnitř i do terénu, pro část aktivit využijeme i venkovní prostory.

Tento vzdělávací program splňuje svým obsahem podmínky pro využití v rámci VÝZVY Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I. (šablona č.: I/2.2)

Kontakt: Zuzana Hrnčířová, tel. 724 486 501, kurzy@psl.cz

Obsah kurzů je zaměřen na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj profesionální sebereflexe.