Zážitková pedagogika v rozvoji klíčových kompetencí

Kurz nemá termín k přihlášení

Prázdninová škola Lipnice, z. s. Vás srdečně zve na akreditovaný kurz Zážitková pedagogika v rozvoji klíčových kompetencí.

Termín konání:   Leden - Prosinec 2018

Místo:  Česká Republika

Vzdělávací cíle:  

Proškolit pedagogy v oblasti zážitkové pedagogiky a klíčových kompetencí.

Dílčí cíle:

 • seznámit pedagogy se základními principy zážitkové pedagogiky (ZP);
 • ukázat pedagogům, jak identifikovat vzdělávací cíle v oblasti klíčových kompetencí a ukázat jim metody jejich evaluace;
 • motivovat pedagogy k práci s klíčovými kompetencemi;
 • naučit pedagogy, jak správně připravit vzdělávací blok tak, aby byl zábavný, interaktivní, a přitom naplňoval stanovené pedagogické cíle;
 • seznámit pedagogy se strukturou jednoduchých postupových kroků při přípravě a realizaci programů či vzdělávacích bloků s využitím zážitkové pedagogiky v rozvoji klíčových kompetencí žáků ZŠ.
 • naučit pedagogy, jak pracovat s dramaturgií vzdělávací akce (připravit návrh scénáře, stanovování vzdělávacích cílů, tvorba interaktivních forem výuky)
 • naučit pedagogy vytěžit zážitky žáků ZŠ (reflexe, sebereflexe) a přetavit je ve zkušenost
 • motivovat pedagogy k celoživotnímu vzdělávání a rozšiřování kvalifikace;
 • poskytnout pedagogům příležitost pro osobní rozvoj a hledání vnitřních zdrojů;
 • aktivovat kreativitu pedagogů k docílení rozvoje školy založeném na vnitřních zdrojích.

Vzdělávací program Zážitková pedagogika v rozvoji klíčových kompetencí je určen pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí ve své výuce využít prvků zážitkové pedagogiky jako nástroje rozvoje klíčových kompetencí svých žáků. Obsah kurzů je zaměřen na metodiku zážitkové pedagogiky, klíčové kompetence a nové metody a postupy rozvoje jejich evaluace. Kurzy vycházejí ze společné metodiky a jejich konkrétní obsah bude přizpůsoben potřebám a požadavkům jednotlivých účastníků. Vzdělávací obsah je koncipován tak, aby pomohl pedagogům při realizaci ŠVP. V průběhu kurzu účastníci projdou celou škálou programů a aktivit z oblasti zážitkové pedagogiky a tréninkových aktivit. Program je sestaven dle dramaturgických principů PŠL a vyučované metodiky – bloky zážitkového programu následované reflexí a bloky teoretickými.

Témata výuky:

 • Zážitková pedagogika
 • Klíčové kompetence a stanovování cílů a postupů při jejich rozvíjení a evaluaci

Seminář je akreditovaný MŠMT a účastníci obdrží certifikát.

S sebou vhodné oblečení dovnitř i do terénu, pro část aktivit využijeme i venkovní prostory.

Kontakt: Zuzana Hrnčířová, tel. 724 486 501, kurzy@psl.cz

Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí ve své výuce využít prvků zážitkové pedagogiky jako nástroje rozvoje klíčových kompetencí svých žáků.