Projektové vyučování II

Kurz nemá termín k přihlášení

Prázdninová škola Lipnice, z. s. pro Vás ráda připraví (jednotlivé pedagogy i celé sborovny) akreditovaný kurz zaměřený na Projektové vyučování.

Termín konání:   Leden - Prosinec 2018

Místo:  Česká Republika

Vzdělávací cíle:  

Za pomoci výukového programu a sdílení zkušeností prohloubit znalosti adovednosti pedagogů v oblasti projektového vyučování.

Dílčí cíle:

  • proškolit pedagogy v oblasti projektového vyučování (PV) na pokročilejší úrovni;
  • pomoci vytvořit pedagogům inovativní postupy při realizaci PV;
  • ukázat pedagogům úskalí a rizika PV a naučit je s nimi pracovat;
  • na základě sdílení zkušeností pomoci pedagogům vyvarovat se chyb, které se objevily při realizaci PV na jiných školách;
  • motivovat pedagogy k celoživotnímu vzdělávání a rozšiřování kvalifikace;
  • poskytnout pedagogům příležitost pro osobní rozvoj a hledání vnitřních zdrojů;
  • aktivovat kreativitu pegagogů k docílení rozvoje školy založeném na vnitřních zdrojích.

Vzdělávací program Projektové vyučování 2 je určen pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí ve své výuce využít metodiku projektového vyučování. Kurz volně navazuje na vzdělávací program Projektové vyučování 1 a jeho obsah je zaměřen na sdílení zkušeností a individuální podporu v rámci projektového vyučování. Kurzy budou vycházet ze společné metodiky, ale jejich obsah bude přizpůsoben potřebám a požadavkům jednotlivých účastníků. Vzdělávací témata jsou koncipována tak, aby pomohla pedagogům při realizaci ŠVP. V průběhu kurzu účastníci projdou celou škálou programů a aktivit z oblasti zážitkové pedagogiky a tréninkových aktivit. Program je sestaven dle dramaturgických principů PŠL – bude se jednat o bloky zážitkového charakteru, které pracují s reflexí, a bloky teoretickými.

 Témata výuky:

  • Rady a tipy z praxe
  • Práce s riziky (jejich předcházení a řešení)
  • Základy inovace

Seminář je akreditovaný MŠMT a účastníci obdrží certifikát.

S sebou vhodné oblečení dovnitř i do terénu, pro část aktivit využijeme i venkovní prostory.

Kurz je možné realizovat i pro celé sborovny škol.

Tento vzdělávací program splňuje svým obsahem podmínky pro využití v rámci VÝZVY Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I. (šablona č.: II/2.2)

Kontakt: Zuzana Hrnčířová, tel. 724 486 501, kurzy@psl.cz

Kurz volně navazuje na vzdělávací program Projektové vyučování 1 a jeho obsah je zaměřen na sdílení zkušeností a individuální podporu v rámci projektového vyučování. Kurzy budou vycházet ze společné metodiky, ale jejich obsah bude přizpůsoben potřebám a požadavkům jednotlivých účastníků. Vzdělávací témata jsou koncipována tak, aby pomohla pedagogům při realizaci ŠVP.