Projektové vyučování I

Kurz nemá termín k přihlášení

Prázdninová škola Lipnice, z. s. Vás srdečně zve na akreditovaný kurz zaměřený na Projektové vyučování.

Termín konání:   Leden - Prosinec 2018

Místo:  Česká Republika

Vzdělávací cíle:  

Proškolit učitele v oblasti projektového vyučování, ukázat jim způsoby využití této výukové metody a naučit je používat ji efektivně ve výuce.

Dílčí cíle:

 • proškolit pedagogy v základech projektového vyučování;
 • ukázat pedagogům různé techniky, které se v rámci PV dají využít;
 • vysvětlit pedagogům, jak připravit vzdělávací blok formou PV, tak, aby byl efektivní od začátku do konce;
 • motivovat pedagogy k celoživotnímu vzdělávání a rozšiřování kvalifikace;
 • poskytnout pedagogům příležitost pro osobní rozvoj a hledání vnitřních zdrojů;
 • aktivovat kreativitu pedagogů k docílení rozvoje školy založeném na vnitřních zdrojích.

Vzdělávací program „PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ 1“, je určen pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí ve své výuce využít metodiku projektového vyučování a mají zájem pracovat na propojování předmětů a vytváření mezipředmětových vazeb. Obsah kurzů je zaměřen zejména na základní aspekty projektového vyučování a schopnost jeho efektivního začlenění do výuky. Kurzy budou vycházet ze společné metodiky, ale jejich obsah bude přizpůsoben potřebám a požadavkům jednotlivých účastníků. Vzdělávací témata jsou koncipována tak, aby pomohla pedagogům při realizaci ŠVP. V průběhu kurzu účastníci projdou celou škálou programů a aktivit z oblasti zážitkové pedagogiky a tréninkových aktivit. Program je sestaven dle dramaturgických principů PŠL – bude se jednat o bloky zážitkového charakteru, které pracují s reflexí, a bloky teoretickými.

 Témata výuky:

 • Projektové vyučování (základní informace s důrazem na mezipředmětové vazby)
 • Způsoby organizace práce se skupinou
 • Výběr vhodných témat
 • Výhody a nevýhody meziročníkového rozdělení žáků
 • Způsoby vyhledávání informací a práce s nimi
 • Základy facilitace, techniky zpětné vazby
 • Prezentační dovednosti a způsoby prezentace

Seminář je akreditovaný MŠMT a účastníci obdrží certifikát.

S sebou vhodné oblečení dovnitř i do terénu, pro část aktivit využijeme i venkovní prostory.

Tento vzdělávací program splňuje svým obsahem podmínky pro využití v rámci VÝZVY Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I. (šablona č.: II/2.2)

Kontakt: Zuzana Hrnčířová, tel. 724 486 501, kurzy@psl.cz

Obsah kurzů je zaměřen zejména na základní aspekty projektového vyučování a schopnost jeho efektivního začlenění do výuky. Kurzy budou vycházet ze společné metodiky, ale jejich obsah bude přizpůsoben potřebám a požadavkům jednotlivých účastníků.