Podpora mentoringu aneb učíme se navzájem

Prázdninová škola Lipnice, z. s. ve spolupráci se Školícím střediskem Marianeum Vás srdečně zve na akreditovaný kurz zaměřený na podporu mentoringu.

Termín konání:   Leden - Prosinec 2018 (2x 2 dny)

Místo:  Česká Republika

Vzdělávací cíle:   Uvědomit si své silné stránky osobnosti jako pedagoga

                            Najít svou roli (mentora) v rámci týmu

                            Naučit se používat funkčně zpětnou vazbu a další nástroje mentora

Kurz je sestaven dle dramaturgických pravidel zážitkové pedagogiky, která bude využívána jako jeden z nástrojů rozvoje osobnosti. V rámci jednotlivých bloků budou řešena témata týkající se kompetencí mentora, a to zejména dovednost naslouchat, ptát se, najít vhodný komunikační jazyk pro mentorovaného. Dalším blokem pak bude vlastní praxe realizovaná v mezidobí jednotlivých kurzů.

V druhé části se pak bude využívat zkušeností účastníků z jejich vlastní praxe, kterou realizovali v mezidobí. Na základě jejich vlastních kazuistik budeme dále rozšiřovat jejich vlastní znalosti a dovednosti. Díky tomu budeme na kurzu schopni reagovat na individuální potřeby jednotlivých účastníků. Nástroje mentora budou moci pedagogové využít jak ve vztahu ke svým žákům, tak kolegům.

Seminář je akreditovaný MŠMT a účastníci obdrží certifikát po absolvování obou částí.

S sebou vhodné oblečení dovnitř i do terénu, pro část aktivit využijeme i venkovní prostory.

Cena: 5.566 Kč včetně DPH

Tento vzdělávací program splňuje svým obsahem podmínky pro využití v rámci VÝZVY Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I. (šablona č.: II/2.2)

Číslo účtu: 2500064018/2010, VS:0000172224, do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, jméno a příjmení účastníka. Při zrušení rezervace se hradí storno poplatky. V době od přijetí platby – stornopoplatek ve výši     50 % ceny programu, 7 dní před zahájením programu – stornopoplatek ve výši 100 % ceny programu.

Vedoucí lektor: Mgr. Karel Štefl 

Kontakt: Zuzana Hrnčířová, tel. 724 486 501, kurzy@psl.cz

vzdělávací program akreditovaný v rámci DVPP v rozsahu 32 hodin

věk: 18+