ZaHRAda

 

zaHRAda

aneb

ČLOVĚČINA NENÍ DŘINA

 

 Zážitkově metodický kurz, který vás vytrhne z běžného života a vrátí zpátky rozesmáté a odhodlané rozvíjet v dětech vnitřní kvality osobnosti - lidské ctnosti.

 

Učit se být dobrým člověkem začíná už ve školce.

 


 

Zveme vás na originální letní školu pro průvodce dětí ve věku 4-10 let. Chceme vám předat naše zkušenosti s výchovou ke ctnostem. Budeme se spolu procházet zahradou, ve které rostou rostliny jako odvaha, vytrvalost, silná vůle, důvěra, sebeláska, starostlivost, pracovitost a další.

Nabízíme sedm let zkušeností s realizací zážitkových programů pro malé děti zaměřených na rozvoj ctností.

  

 

 

Věříme, že změna české společnosti k lepšímu je přímo závislá na kvalitě osobností dalších generací.

Kurz je akreditovaný v systému DVPP pod č. jMSMT-6511/2017-2-436 v rozsahu 60 hodin.

Zážitkově metodický kurz pro učitele MŠ, ZŠ, rodiče, vedoucí táborů, studenty VŠ s výchovným zaměřením, další pedagogy a průvodce dětí ve věku 4 - 10 let