Cesta hrdiny

Inspirace

Náš kurz vychází z koncepce cesty hrdiny, jak ji předkládají klasické příběhy a mýty. Cesta hrdiny může být nikdy nekončící životní cestou člověka za smyslem a naplněním. Cestou hrdiny může být ale také něco „menšího“ a člověk může jít po několika takových cestách zároveň a nacházet se v jejich různých etapách. Takovou „menší“ cestou hrdiny může být studium, práce, přátelské nebo partnerské vztahy a cestou hrdiny může být také stejnojmenný letní kurz, z něhož se (možná) vrátíš jako někdo jiný, ale jako kdo se vrátíš, nelze předem předpovědět.

 

Joseph Campbell - shrnutí cyklu dobrodružství, str. 221


Mytologický hrdina opouští své všední obydlí nebo zámek, podléhá vábení, je unesen nebo dobrovolně přistupuje k prahu, za nímž čeká dobrodružství. Tam se setkává se stínovou postavou hlídající vchod. Hrdina může tuto sílu porazit, nebo s ní vyjít po dobrém, a živý vstupuje do království temnoty (zápas s bratrem, s drakem; oběť, talisman), nebo je naopak protivníkem zabit a vstupuje do říše smrti (roztrhání, ukřižování). Po překročení prahu putuje hrdina světem neznámých, ale přesto podivně blízkých sil. Některé z nich ho krutě ohrožují (zkoušky), jiné mu poskytnou kouzelnou pomoc (pomocníci). Jakmile dorazí do nejhlubšího bodu mytologického kruhu, je podroben nejvyšší zkoušce a získává svou odměnu. Triumf může být vyjádřen jako hrdinovo pohlavní spojení s bohyní-matkou světa (posvátný sňatek), jako uznání bohem-stvořitelem (usmíření s otcem), jako jeho zbožštění (apoteóza), nebo (v případě, že vůči němu mocnosti stále zaujímají nepřátelský postoj) jako krádež blahodárné trofeje, pro kterou si přišel (krádež nevěsty, krádež ohně); ve skutečnosti se jedná o expanzi vědomí, a tedy i bytí (osvícení, proměnění, svoboda). Posledním úkolem je návrat. Pokud mocnosti hrdinovi požehnaly, vydává se na cestu pod jejich ochranou (vyslanec); ne-li, prchá a je pronásledován (útěk s proměnou, útěk s překážkami). Při překročení prahu návratu musí transcendentní síly zůstat za ním. Hrdina se znovu vynoří z království hrůzy (návrat, vzkříšení). Dobrodiní, jež přináší, znamená obrodu světa (elixír).

 

Video: What makes a hero? - Matthew Winkler

 

Najdi odvahu, vykroč do neznáma a vrať se proměněný zpět.

věk: 18 - 26+