Plž

Cena kurzu

5.700 Kč za dospělého účastníka
3.800 Kč za dítě ve věku 4-7 let (dítě, které se aktivně účastní programu)

 

O ceně

V ceně kurzu je zahrnuto: ubytování (nebo programové neubytování), stravování, pojištění, náklady na přípravu, odborné vedení a bezpečnost programů 24 hodin denně, náklady na speciální materiálové vybavení, účast odborných lektorů a hostů, nečekaná překvapení.

V ceně není zahrnuta doprava na místo setkání a zpět, tu si účastník zajišťuje sám.

 

Způsob platby

Potřebné údaje k platbě obdržíte po vyplnění přihlášky.

 

Stornopoplatky

V případě odhlášení z kurzu (ať už kvůli nemoci, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu) platí následující stornopoplatky:

  • více než 60 dnů (60. den včetně) před začátkem kurzu: 20 % z ceny kurzu
  • méně než 60 dnů až do 30. dne včetně před začátkem kurzu: 30 % z ceny kurzu
  • méně než 30 dní až do 14. dne včetně před začátkem kurzu: 50 % z ceny kurzu
  • méně než 14 dní před kurzem nebo nenahlášená neúčast: 100 % z ceny kurzu

Pro stanovení výše stornopoplatku je rozhodující datum doručení žádosti. Pro stanovení výše storno poplatku je rozhodující datum doručení žádosti o storno.

 

Lipnický stipendijní fond

Pokud by Vaší rodině cena z důvodu momentální sociální situace znemožnila účast na kurzu, můžete požádat o stipendium z Lipnického stipendijního fondu. Stipendium je poskytováno ve formě nevratného příspěvku nebo půjčky na úhradu účastnického poplatku.

Žádost o stipendium se zasílá e-mailem na adresu reditel@psl.cz a musí obsahovat osobní údaje žadatele (jméno, věk, adresu), datum, název kurzu, odůvodnění žádosti, návrh výše a formy stipendia.

Kurz pro rodiny s dětmi ve věku 4-7 let

věk: děti 4-7 let