Výchova ke ctnostem

Kurz nemá termín k přihlášení

Všechny kurzy jsou akreditovány MŠMT - Č.j.: MSMT- 10718/2016-1-347.

 

VÝCHOVA KE CTNOSTEM

metodický výcvik pro pedagogy

 

Když pracujete s dětmi, používáte slova jako statečnost, pospolitost, silná vůle, laskavost, respekt, důvěra, vytrvalost, samostatnost, štědrost, sebeláska a další?

Pokud ano, jistě znáte ten blahodárný pohled na skupinu dětí, která sama přirozeně řeší problémy, je schopná se domluvit, zorganizovat, vykonat potřebné a přitom se učit jeden od druhého.

Pokud ne, nabízíme vám ucelenou sérii pěti metodických kurzůkteré vám ukáží, jak se daří rozvíjet ctnosti v kolektivech dětí od 4 do 9 let. Naučíme vás, jak pracovat se zážitky tak, aby podporovaly vnitřní motivaci dětí BÝT DOBRÝM K OSTATNÍM, BÝT DOBRÝM SÁM K SOBĚ.

Výchova ke ctnostem pomůže každému dítěti uvědomit si vlastní kvality osobnosti,vědomě pracovat na těch slabších, pomůže mu jednat s respektem k různosti druhých,oceňovat jejich přednostia být samostatnějším a zodpovědnějším člověkem. Výchova ke ctnostem nastaví přirozená pravidla lidskosti v dětské skupině.

 

Ctnost je slovo, kterému děti rozumí. Ověřeno praxí :)

 

Na naší společné cestě se potkáme se skřítky Divísky a jejich kouzelnou zahradou.

 

Naší doménou je hravost a metodičnost.

Navazujeme na projekt Školky přes hranice.

Metodický výcvik pro učitele MŠ, ZŠ, vedoucích táborů a další pedagogy volnočasových aktivit pro děti 4 - 9 let