Memento

Aktuální informace z 29. června:

Kurz je obsazen, je možné se hlásit na náhradnická místa (budeme tě kontaktovat v případě nečekaného onemocnění apod.).

Memento má finálně připravený scénář celého kurzu a nyní dotahujeme jednotlivé hry a programy. A už teď víme, že budou opravdu stát za to!

Proto jsme se rozhodli, že dáme možnost zažít tento kurz dvěma ženám a dvěma mužům navíc. Dohromady na kurzu bude 12 žen účastnic & 12 mužů účastníků, 9 členů týmu & 2 kuchaři. 

 

O Mementu

Memento je otevřeno mužům a ženám od 23 let (horní hranice je omezena pouze tím, zda se na to cítíš). Na kurzu se potká 12 mužů a 12 žen, které pečlivě vybereme z přihlášených účastníků. Věnuj proto pozornost informacím, které ti pošleme.   

 

Proč a jak vybíráme?

Účastníky budeme vybírat na základě dotazníku, který každému přihlášenému zašleme. Kurz bude v určitých situacích náročný, proto chceme dopředu vědět, kdo přijede a jaký je. Chceme také poskládat pestrou a vyváženou skupinu, jak věkově, tak genderově. Skupinu, která se dokáže vzájemně inspirovat svou rozmanitostí a zkušenostmi, ale která umí také poskytnout blízkost a dokáže táhnout za jeden provaz, když je to potřeba. 

Kurz chystáme bez nároku na honorář. Motivuje nás radost z tvoření a zprostředkování cesty k seberozvoji. A taky nás to prostě baví. Proto chceme takové účastníky, kteří mají motivaci a chuť jet na Memento a dát do toho, co to jde.

 

Jak probíhá výběr?

Po přihlášení obdržíš automatickou odpověď potvrzující přijetí přihlášky. Poté ti od nás přijde email s odkazem na dotazník, na jehož konci je také zadání tvorby artefaktu, jež je potřeba zaslat do přesně stanoveného termínu. 

Poté se tým poradí a na základě tvé přihlášky (věk, pohlaví, profese), dotazníku (informace o tobě a tvé motivaci) a artefaktu (kde se nám představíš jiným způsobem) rozhodne, zda jsi byl/a vybrán/a. Poté ti budou zaslány podrobnější informace ke kurzu a platbě a teprve po tvém zaplacení jsi oficiálně zařazen/a mezi účastníky kurzu Memento a můžeš se pomalu chystat.

Pokud by ti nebylo cokoli jasné, obrať se na nás s dotazem.

Chceš se přihlásit? Pojď, jestli si troufáš.  

Memento. Kurz o životě, času, který ti v něm zbývá, a radosti z něj.

věk: 23+