Pouť

Osm mužů a osm žen přecházejících rodnou zem.

POUŤ 2016

Při cestě plyne čas pomaleji. To dává prostor zamýšlet se nad tím, co obvykle přecházíme.

Ráno každý vyrazíme podle svého. Večer se setkáme u ohně a posdílíme, co nám přišlo na mysl.

Pouť 1 Pouť 2 Pouť 3 Pouť 4

Netradiční prázdninovkový kurz pro muže a ženy. Dvoutýdenní pouť českou krajinou.

věk: 18+