Lidé, týmy, projekty

 

  

LIDÉ, TÝMY, PROJEKTY 

Zážitková pedagogika při rozvoji měkkých dovedností

 

Kurz pro každého, kdo by chtěl atraktivním, efektivním a hravým způsobem otevírat na svých kurzech nebo ve svých pracovních týmech témata jako jsou:

- týmová spolupráce

- komunikace

- řešení problémů

- řízení projektů

- vedení lidí...

 

Metoda "záměr-program-reflexe" zážitkové pedagogiky je forma práce. Je jednou z mnoha metod, kterou můžete při práci s lidmi využívat. Dá se využívat opravdu v širokém spektru pedagogického působení ve školách, ve firemním vzdělávání i v projektech neziskových organizací, které mohou být zaměřeny na různé obsahy.

Existuje však oblast konkrétních rozvojových témat a obsahů, které zážitková pedagogika rozvíjí už ze své podstaty:

Je to oblast měkkých dovedností: sebepoznání, komunikace, týmová spolupráce, řízení projektů, vyjednávání, asertivní jednání, osobní efektivita, sebereflexe, kritické vnímání sebe sama, tvůrčí (kreativní) nebo týmové řešení problémů, strategické neboli koncepční myšlení, ochota riskovat, schopnost se adaptovat a přijímat změny atd. ...

Pokud v rámci programu zadáte skupině nějaký úkol, tak ve většině případů začínají spolu účastníci komunikovat, plánovat, volit strategii, rozdělovat si garance, hledat řešení a úspěšně či neúspěšně realizovat úkol.

Na závěr pak společně hodnotíte míru úspěchu, zapojení jednotlivců a jejich přínosu pro celek. Poskytujete si vzájemně osobní zpětnou vazbu, ale také hodnotíte proces a hledáte ty momenty, ze kterých se mohou všichni poučit do budoucna tak, aby se případných chyb vyvarovali ve svých reálných týmech či projektech.  

V tomto momentě se však setkáváme z častou chybou zážitkových instruktorů a lektorů! Mají perfektně stanovený cíl i připravenou hru, vše zdárně proběhne, ale na závěr v rámci reflexe položí jednu z těchto otázek:

- Jak jste se cítili? 

- Co se vám povedlo a co nepovedlo? 

- Co si z toho odnášíte? 

Jednou či dvakrát si se sadou těchto základních otázek vystačí, ale později se již přestanou oni i jejich účastníci posouvat a dále rozvíjet!

Proč?

Protože zapomínají na to, že stejně tak, jako samotná metoda zážitkové pedagogiky je specifické know-how jak pracovat s lidmi (forma) , je další široké know-how oblast měkkých dovedností - tedy oblast toho, na čem s nimi pracovat (obsahy, které formou zážitkové pedagogiky předáváme).

A právě na tuto specifickou oblast měkkých dovedností bude zaměřen tento kurz!

Na co se soustředit, co rozvíjet u lídí v těchto oblastech, jaké nástroje, hry a programy k tomu využít, ale hlavně jaké formy reflexe volit a strukturovat, aby jste se dotkli všech oblastí, které je potřeba zohlednit proto, aby se stal člověk v oblasti měkkých dovedností kompetentní: znalostí, dovedností i postojů. 

Co získáte a co vás na kurzu čeká:

  • rychlé teoretické zarámování do metody ZP, jak vytěžit zážitek z programu ke konkrétnímu cíli
  • vlastní prožitek z uvedených programů a následné reflexe z různým zaměřením na znalosti, dovednosti a postoje
  • návody na vytěžení zážitků směrem k vámi stanoveným rozvojovým cílům
  • výběr konkrétních teoretických modelů ze světa komunikace, řešení úkolů, týmové spolupráce a řízení projektů, které budete moci okamžitě použít k vaší práci  
  • ukázky a příklady zařazení konkétních her a jejich vytěžení na stanovená zadání firem, škol, grantů i neziskových projektů

Časový rozvrh kurzu:

Pá: 18:00 - 21:00

So: 09:00 - 12:30, 14:00 – 18:00 

Ne: 09:00- 12:30

Místo:

Brno

Nadační fond Lepší vyhlídky

Borůvková 20
Brno – Medlánky 621 00

www.lepsivyhlidky.cz

Cena:

3900,-Kč / 140 Eur  (pro soukromé osoby a neziskový sektor)

7800,-Kč / 279 Eur (pro zástupce firem a vzdělávacích agentur)

Cena zahrnuje pronájem učebny, lektorné, materiál na program a výukové materiály.

Ubytování a stravu si zajišťuje každý účastník sám.

Lektorka:

 

MgA. Petra Drahanská, Ph.D.

Absolvovala Ateliér dramatické výchovy na Divadelní fakultě JAMU. Přednášela předměty zaměřené na komunikaci, osobnostně-sociální výchovu, skupinovou dynamiku a dramatickou výchovu jako takovou. V  té době také úspěšně absolvovala Instruktorský kurz PŠL, kde se setkala se základy týmové spolupráce, řízení projektů, dramaturgie a tvorby zážitkových kurzů a rozšířila si tak své praktické působení o další možné přístupy, metody a techniky. Od roku 2001 pracovala ve firmě Outward Bound - Česká cesta jako externí lektorka vzdělávacích a tréninkových kurzů vedených formou zážitkové pedagogiky. 0d roku 2004 byla členkou redakční rady odborného časopisu pro zážitkovou pedagogiku Gymnasion. V současné době vede metodické kurzy, kurzy na zakázku a provozuje soukromou praxi v oblasti koučinku a osobního poradenství.

Vice na www.petradrahanska.cz 

 

Přehled dalších kurzů a inspirace: 

www.uceniprozitkem.cz 

Zážitková pedagogika se ze své podstaty nejvíce hodí pro rozvoj komunikace, sebepoznání, týmové spolupráce, řešení úkolů ve skupině a řízení projektů. Naučíme vás, jak propojit zážitek s informacemi a tréninkem konkrétních dovedností, které budou přenositelné do reálného života vašich účastníků.

věk: 18+