Apalucha 2016

Kurz nemá termín k přihlášení

Cena projektu

Stanovená částka pro tým 1 rodič + 1 dítě -   11.500,- Kč

Pro slovenské účastníky je cena dle aktuálního kurzu - cca 415 eur 

 

V ceně kurzu je zahrnuto

Ubytování, stravování /plná penze/, pojištění, náklady na přípravu kurzu, odborné vedení a zajištění bezpečnosti programu, náklady na speciální materiálové a programové vybavení, případná účast hostů, programová překvapení a….dětské sněžnice zůstanou Vašim dětem jako DÁREK.

Dopravu na místo konání kurzu si každý účastník zajišťuje a hradí sám. Zároveň můžeme poskytnout půjčení dospělých sněžnic za drobný poplatek. Je třeba se ale dopředu nahlásit. 

 

Způsob platby 

Údaje o platbě Vám dojdou v dopise po řádném přihlášení se na kurz.

 

Rozdělení platby 

Pokud by byla částka na jednorázové zaplacení příliš vysoká, tak postačí uhradit zatím 50% částky (tj. 5.750,- Kč) a následně druhou polovinu částky nejpozději dva měsíce před začátkem kurzu - tj. 20 září 2015. Toto je možné po individuální domluvě.

 

Stipendijní fond  

Stipendijní fond je určen všem, kteří by se rádi projektu Apalucha 2016 zúčastnili, avšak finanční možnosti jejich rodiny nejsou dostačující. Pro tyto případy tu je Lipnický stipendijní fond (LSF), který nabízí možnost poskytnutí stipendia či půjčky na základě řádně vyplněné a zaslané žádosti. Pro podrobnější informace klikněte na stránky (LSF).

 

 

 

 

 

 

 

 

Společná radost dětí a jejich rodičů v zimní přírodě.

věk: 6 - 10 let