Kurz na zakázku (pro školy)

Kurz nemá termín k přihlášení

KURZY PRO UČITELE A ŽÁKY

 

Nabízíme metodické kurzy určené pedagogům, žákům a školním kolektivům pro všechny typy základních škol. Tyto kurzy přinášejí do škol inovativní výukové postupy, přičemž důraz je kladen na to, aby u každé výukové metody byly definovány i vhodné pedagogické cíle. Důležitým aspektem je pro nás práce s osobností pedagoga.

 

Témata kurzů:


Spolupracující sborovna

 • pedagog v tomto kurzu lépe pozná práci svých kolegů
 • upevní se vzájemná spolupráce
 • vyzkouší si skrze vlastní prožitek princip zážitkové pedagogiky
 • posoudí možnosti, jak ji může využít v rámci vlastní výuky

Celková časová dotace: 2,5 dní

Zážitková pedagogika a její principy

 • pedagog si vyzkouší v programu principy zážitkové pedagogiky 
 • je schopen tyto principy použít v běžné výuce i na projektech
 • účastníci ví jak pracovat s individualitami žáků a umí je motivovat
 • umí připravit hru a dokáží ji přizpůsobit vlastním pedagogickým cílům

Časová dotace : 2,5 dní

Projektová výuka

 • pedagog si vyzkouší skrze vlastní prožitek principy zážitkové pedagogiky a projektové výuky
 • naučí se stanovit si specifické cíle pro projektovou výuku a zná jednotlivé fáze
 • vyzkouší si postupně různé metody jak projektovou výuku zapojit
 • rozpozná rozdíl mezi projektovou a tematickou výukou
 • vytvoří a zažije si vlastní koncept hodiny
Časová dotace: 2.5 dní

 

Kurz pro učitele vychází z metody zážitkového učení a praktických zkušeností z projektu Klíčový rok a kurzů Klíčení realizovaných v letech 2011-2013.

věk: 10+