Okamžik

Kurz nemá termín k přihlášení
Cena kurzu je 6 500,- Kč.

V této ceně je zahrnuto ubytování (včetně případného programového neubytování), originální kuchyně (plná penze masitá či vegetariánská), pojištění, náklady na přípravu kurzu, odborné vedení a zajištění bezpečnosti programu po 24 hodin denně, náklady na speciální materiálové a programové vybavení, účast odborných lektorů a hostů, programová překvapení. Pouze dopravu na místo a zpět je nutné uhradit zvlášť.

Zaplatit účastnický poplatek nemusíš ihned při vyplňování přihlášky. K jeho uhrazení tě včas vyzveme.

Autorské kurzy Prázdninové školy Lipnice jsou organizovány na neziskové bázi. Poplatek tedy slouží pouze k pokrytí nákladů na přípravu a realizaci kurzu. Znamená to, že děláme kurz bez nároku na jakýkoli honorář.

Je pro tebe cena v současné době příliš vysoká? Proto je tu Lipnický stipendijní fond (LSF) . LSF byl založen členy Prázdninové školy Lipnice v roce 1995. Posláním fondu je umožnit absolvování kurzu lidem, jimž by jejich momentální sociální situace znemožnila účast na kurzu. Příspěvek je poskytován na základě písemné žádosti jednotlivým žadatelům ve formě stipendia nebo půjčky, jako sleva z účastnického poplatku. Žádost o stipendium musí obsahovat: osobní údaje (jméno, věk, adresu), odůvodnění žádosti, návrh výše a formy stipendia a název kurzu. Žádost je nutno podat písemně do kanceláře PŠL, a to do 14 dnů od potvrzení vaší účasti na kurzu. (Prázdninová škola Lipnice – Outward Bound ČR, Jaromírova 51, 120 00 Praha 2 – Nusle)

V případě odhlášení z kurzu po zaplacení účastnického poplatku jsou stanoveny následující storno poplatky:
více než 60 dnů až do 60. dne včetně před započetím kurzu: 20 % z ceny kurzu
méně než 60 dnů až do 30. dne včetně před začátkem kurzu: 30 % z ceny kurzu
méně než 30 dní až do 14. dne včetně před začátkem kurzu: 50 % z ceny kurzu
méně než 14 dní před kurzem nebo nenahlášená neúčast: 100 % z ceny kurzu

Pro stanovení výše stornopoplatku je rozhodující datum doručení žádosti.

Neúčast ze zdravotních důvodů není nijak speciálně zohledněna. Je považována za standardní neúčast dle výše uvedených podmínek. 

Nepropásni ten pravý Okamžik!

věk: 20+