Okamžik

Kurz nemá termín k přihlášení
Co je zážitkový kurz?

Zážitkový kurz vytváří specifický prostor, v němž účastník dostává příležitost hlouběji poznat sebe sama i ostatní účastníky, uvědomit si o sobě něco nového, začít něco dělat jinak než dříve...
Každý takový kurz má obvykle předem stanovená témata, jimž se chce věnovat, a cíle, které chce naplnit. Hlavním nástrojem kurzů je práce se zážitkem. Zážitek, nehledě na to, jestli je vyvolaný reálnou nebo modelovou situací (například hrou), je zdrojem naší životní zkušenosti. Principem kurzu je tedy tento zážitek nabídnout a poté přispět k tomu, aby se v takovou životní zkušenost změnil.

Proč je to celé tak trochu tajemné?

Zážitkové kurzy PŠL mají svou specifickou dramaturgii. Ta je postavena tak, aby na sebe jednotlivé části plynule navazovaly a vedly k naplnění cílů, které si instruktorský tým na začátku příprav stanoví. Dramaturgii obvykle předem neprozrazujeme. Moment překvapení považujeme za významný atmosférotvorný prvek. Navíc, stejně jako v životě, i na kurzu přicházejí situace, na které nejsme předem připraveni. Právě ty však bývají zdrojem hodnotné životní zkušenosti.

Před kurzem i na kurzu ti proto budeme nabízet jen tolik informací, abys mohl/a posoudit svou účast v programu, ale abychom tě tím zároveň nepřipravili o zážitek ze hry.

A pokud je to pro tebe pořád příliš tajemné, můžeš se nás zeptat konkrétněji :-)

Přesto bych se přece jen rád dozvěděl alespoň něco...

Každý autorský kurz je sám o sobě jedinečný. Přesto ale existují určité typy aktivit, které se na zážitkových kurzech obecně v různých podobách opakují. Na kurzu je možné setkat se s aktivitami zaměřenými na sociální vztahy a komunikaci, s kreativními dílnami, hrami s různou mírou psychické či fyzické náročnosti, rolovými nebo strategickými hrami...
Program je poměrně intenzivní a kromě prostoru pro nezbytné záležitosti a hygienu nenabízí příliš mnoho volného času. Případnou cestu do obchodu, posezení v hospodě či výlet do okolí tak lze podniknout jedině na úkor programu. A to by podle nás byla škoda :-)

Jak moc bude kurz fyzicky náročný? Zvládnu to?

Kurz Okamžik je intenzivní kurz nabitý mnoha různorodými programy. Můžeš očekávat fyzicky náročné aktivity, kde si sáhneš na dno svých sil, stejně jako chvíle zklidnění a relaxace. Celková náročnost se řídí možnostmi účastníků. Navíc míru nasazení si určuješ hlavně ty. Ale také platí: „Čím víc do toho dáš, tím víc z toho dostaneš!“

Jak je to s dopravou na kurz?

Přesný čas a místo začátku kurzu se dozvíš dostatečně dopředu. Cesta na kurz není zahrnuta v ceně a je na tobě si ji zařídit. Nedoporučujeme ti ale dopravu vlastním autem, může to ve výsledku přinést více komplikací, než užitku. Doporučujeme ti raději využít hromadnou dopravu.

Jsem vegetarián, mám zdravotní dietu, nebo alergii na některé potraviny. Je to problém?

Vaření na kurzu je v naší režii, takže si můžeš vybrat mezi masitou a vegetariánskou stravou. Vyjdeme také maximálně vstříc všem požadavkům ohledně potravinových alergií, náročnějších diet a dalších nároků, je ale třeba, abys tyto požadavky dopředu konzultoval(a) s týmem.

Mám zdravotní omezení, je to problém?

Před kurzem tě požádáme o vyplnění tzv. zdravotního prohlášení. Jsou to informace o tvém zdravotním stavu, které slouží zdravotníkovi kurzu a instruktorskému týmu k zajištění bezpečnosti účastníků. Pokud máš vážné zdravotní problémy nebo omezení, je nutné, abys je s týmem konzultoval předem.
Na kurzu bude po celou dobu zdravotník a většina týmu má absolvovaný zdravotnický seminář ZdrSem a umí poskytnout první pomoc.

Napadají tě další otázky?

Ozvi se nám na email okamzik@psl.cz

Nepropásni ten pravý Okamžik!

věk: 20+