Metoda zážitkové pedagogiky (certifikovaný výcvik)

Řízení psychického rizika

Kurz je akreditován MŠMT, č.j.: 11870/2011-25-264

Kurz je součástí  certifikovaného výcviku - Metoda zážitkové pedagogiky

 

Na zážitkových kurzech pracujeme mimo jiné i s emocemi účastníků. Zážitkové programy je v účastnících přirozeně probouzejí a my jako lektoři je nemůžeme ignorovat. I když pečlivě pracujeme s dramaturgií a skupinovou dynamikou, nikdy nemůžeme dopředu přesně definovat, jaké emoce náš program v účastnících vyvolá. Proto je důležité být připraven i na případné krizové situace, které mohou být vyvolány silným emotivním prožitkem.

 

Kurz nabízí informace i dovednostní trénink z oblasti řízení psychického rizika na kurzech zážitkové pedagogiky. Teoreticky i prakticky zpracovává problematiku psychických poranění vzniklých působením intenzivních prožitků na kurzu. Věnuje se důkladně prevenci takových poranění a také nácviku krizové intervence, která je nutná v případě, že prevence nestačí a k psychickému poranění opravdu dojde.

 

Co vás na kurzu čeká

  • Představíme vám principy prevence psychických poranění, které v PŠL realizujeme
  • Dozvíte se, jak by měla vypadat reflexe psychicky náročné hry a jaké techniky pro její zvládnutí můžete použít
  • Ukážeme vám, jak by měla vypadat případná krizová intervence na kurzu
  • Dostanete možnost vyzkoušet si poskytování krizové intervence v modelové situaci
  • Vyzkoušíte si v menších skupinkách umístit a obhájit vybrané psychicky náročné programy v dramaturgickém plánu modelového zážitkového kurzu
  • Na všechny praktické nácviky dostanete rozvojovou zpětnou vazbu

Metody

  • Nácvik dovedností v modelových situacích
  • Zpětná vazba jako zdroj rozvojových stimulů
  • Interaktivní přednáška

Časový rozvrh kurzu  

Pá: 13:00h. - 21:00h.

So: 09:00h. - 20:00h. s přestávkou na oběd 

Ne: 09:00h. - 13:00h. 


 

Lektoři:
 
jana
  

MgA. Jana Haková

Absolventka dramatické výchovy na DIFA JAMU v Brně. Pět let působila ve stejném ateliéru jako odborná asistentka a vyučovala metodiku a didaktiku dramatické výchovy, sociální komunikaci, divadelní projekty a metodiku herecké výchovy dětí. 

 

Od roku 200 1 působí jako instruktorka v Prázdninové škole Lipnice a od roku 2002 v oblasti firemního vzdělávání.

 

Vedle autorských kurzů lektoruje v PŠL vzdělávací kurzy pro pedagogy – Klíč, Sborovna, Klíčový rok. Je spoluautorkou metodického semináře zpracovávajícího téma "řízení psychického rizika na kurzech zážitkové pedagogiky" - Psychoseminář. Je editorkou metodických sborníků závěrečných zpráv z projektů Klíč a Sborovna. Působí také jako lektorka metody zážitkové pedagogiky pro další neziskové organizace.

 

Její libůstkou je precizní dramaturgická práce na jakémkoli projektu. Potřebuje, aby zážitkové akce měly smysl, a to hlavně v přínosu pro účastníky. Neustále zkoumá směřování aktuálního kurzu a neváhá během okamžiku překopat celý program, pokud si to cíle žádají. 

 petron

Mgr. Petr Válek

Absolvent Filozofické Fakulty MU Brno – jednooborová psychologie. Aktuálně na část úvazku zaměstnán jako klinický psycholog a psychoterapeut.

Dále instruktor Outward Bound Česká Cesta (garant outdoor Assessment a Development Center).

 

Věnuje se vzdělávání dobrovolníků Krizového štábu města Šumperka a pro pečovatele Armády spásy provádí supervizi. Účastní se též vzdělávání zdravotních sester. Neziskově pracující jako instruktor OB Prázdninová škola Lipnice. Ukončil teoretickou část výcviku v Analytické psychologii - Jungovské psychoterapii. Má rád běžky, snowboard i lyže. V létě kolo a brusle. Je „mozkoškrabem“ každým coulem. Stal se otcem syna, u kterého se věnuje  pozorování dětské hry i pláče.

 

Soubor pěti navazujících metodických kurzů, které vás provedou metodou zážitkové pedagogiky - od teoretické přípravy akcí až po trénink reálné práce se skupinou. Kurzy jsou akreditovány Mšmt.