Rituál v zážitkové pedagogice

Kurz nemá termín k přihlášení


Rituál jako specifický programový prostředek v zážitkové pedagogice

 

kurz je akreditován pod č. j.: MSMT- 22612/2017-1-964

 

Metodický seminář je určen lidem, kteří pracují se zážitkovou pedagogikou a hledají inspiraci, jak zařazovat do svých kurzů specifický programový prostředek – rituál.

Rituál je obřad a ceremonie. A ceremoniál je způsob chování založený na daných pravidlech, které je nutné dodržovat, aby mohl proběhnout jako opravdový, silný a bezpečný společný prožitek.

Jedna oblast pravidel se týká vnější přípravy a realizace rituálu, která vychází z divadelní vědy a práce s divadelními prostředky. Protože rituál je jednou z nejstarších forem divadla. 

Druhá, ale mnohem podstatnější oblast vnitřní přípravy a realizace rituálu, je niterná práce se sebou samým jako prostředníkem mezi viditelným světem a světem, který nás dalece přesahuje. Tuto část nikdy nenahradí masky, svíčky ani jiné rituální předměty, ale bude určována a vedena vždy pouze silou a  čistotou našeho záměru.   

Kurzy vedené zážitkovou pedagogikou mají v popředí zájmu komplexní osobnostní rozvoj člověka. Programy založené na osobním prožitku mohou vést k tomuto rozvoji díky změně vnímání světa - tedy skrze myšlení, cítění, tělesné prožívání a duchovní zakotvení. Jednou z cest, jak cíleně prožít silný osobní prožitek, který integruje všechny čtyři zmíněné aspekty, může být právě rituál, který má potenciál naplnit emocionálně-spirituální potřeby každého z nás.

Co vás na kurzu čeká:

  • teoretické zarámování toho nejdůležitějšího, co je třeba o rituálech vědět

  • ukázky a příklady zařazení rituálu do zážitkových kurzů

  • příprava a realizace rituálu s metodickým ohlédnutím

  • tvorba vlastního rituálu na základě získaných doporučení se zpětnou vazbou

Rámcový časový rozvrh kurzu:

Pá: 17:00 - 20:00

So: 09:00 - 18:00 předpokládaný konec programu (přestávka na oběd 1,5h.)

Ne: 09:00 - 12:30 konec programu 

Místo:

Úvoz 47

602 00 Brno 

https://www.jakodoma-joga.cz

Cena:

3900,-Kč 

Cena zahrnuje pronájem učebny, lektorné, materiál na program a výukové materiály.

Ubytování a stravu si zajišťuje každý účastník sám.

Lektorka:

 

MgA. Petra Drahanská, Ph.D.

Absolvovala Ateliér dramatické výchovy na Divadelní fakultě JAMU. Přednášela předměty zaměřené na komunikaci, osobnostně-sociální výchovu, skupinovou dynamiku a dramatickou výchovu jako takovou. V  té době také úspěšně absolvovala Instruktorský kurz PŠL, kde se setkala se základy týmové spolupráce, řízení projektů, dramaturgie a tvorby zážitkových kurzů a rozšířila si tak své praktické působení o další možné přístupy, metody a techniky. Od roku 2001 pracovala ve firmě Outward Bound - Česká cesta jako externí lektorka vzdělávacích a tréninkových kurzů vedených formou zážitkové pedagogiky. 0d roku 2004 byla členkou redakční rady odborného časopisu pro zážitkovou pedagogiku Gymnasion. V současné době vede metodické kurzy, kurzy na zakázku a provozuje soukromou praxi v oblasti koučinku a osobního poradenství.

Vice na www.petradrahanska.cz 

 

Přehled dalších kurzů a inspirace: 

www.uceniprozitkem.cz 

Metodický seminář je určen lidem, kteří pracují se zážitkovou pedagogikou a hledají inspiraci, jak zařazovat do svých kurzů specifický programový prostředek – rituál.

věk: 18+